ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβούλευση με αρχιτέκτονες για το αισθητικό αποτέλεσμα των υαλοπινάκων σε έργα.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ …

Καθορισμός λύσεων για απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω υαλοπινάκων τελευταίας τεχνολογίας low-e, ηλιακού ελέγχου για μηχανικούς.

ΑΝΕΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ…

Παροχή λύσεων για δομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής στον αέρα και των ιδίων βαρών για προσόψεις και μεγάλα ανοίγματα παραθύρων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ…

Συστάσεις για συστήματα αλουμινίου, συστήματα στήριξης σημείου και κουφώματα ελάχιστου πλαισίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ…

Σχεδιασμός λύσεων για ειδικές εφαρμογές, γυάλινο κιγκλίδωμα, εναέρια στέγαστρα, γυάλινες σκάλες και διάδρομοι πεζών, αίθρια.